fot. Vakhtang Beridze

Gruzja
Kaplica św. męcz. archim. Grzegorza Peradze
29 września godz.12.00

Spotkanie o cerkwi Prawosławnej w Gruzji. Spotkanie rozpocznie się od razu po liturgii, która rozpoczyna się o godzinie 10:00 (liturgia częściowo będzie służona w j. gruzińskim, częsciowo w j. polskim). Wykład i prezentacje będą miały miejsce na sali muzealnej za cerkwią. O prawosławiu w Gruzji opowiedzą Ks. Henryk Papocki i prof. David Kolbaia i Michał Bogucki

Program spotkania:
- Historia Cerkwi Prawosławnej w Gruzji - prof David Kolbaia
- Sylwetka Św, Grzegorza Peradze - o. Henryk Paprocki
- Miejsca pielgrzymkowe w Gruzji - Michał Bogucki
- pokaz zdjeć, czas na pytania i odpowiedzi


Na spotkaniu pokażemy więcej zdjęć z OrthPhoto, w szczególności z Rumunii. Będzie też można zakupić w cenie promocyjnej albumy fotograficzne z cyklu Kolory Prawosławia: Polska, Serbia, Rosja, Gruzja, Cypr, Bułgaria i Rumunia.

Ksiądz Henryk Paprocki urodził się 10 grudnia 1946 r. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1972). W 1978 roku ukończył Instytut św. Sergiusza w Paryżu z tytułem doktora. 14 czerwca 1981 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest autorem licznych prac z zakresu teologii prawosławnej. Pracuje w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, jest rzecznikiem prasowym Kościoła prawosławnego oraz szefem Redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej. Od 1 września 1981 r. wykłada w Prawosławnym Seminarium Duchownym. Obecnie prowadzi wykłady z teologii zasadniczej.
W parafii świętego Grzegorza od początku jej istnienia. Główny tłumacz tekstów liturgicznych na język polski. Ciepły, życzliwy, z ogromnym poczuciem humoru, na co dzień sprawuje pieczę nad polskojęzyczną wspólnotą prawosławną w Warszawie.

dr. David Kolbaia - W 1990 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu w Tbilisi.
W latach 1992–1996 był doktorantem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Historycznym UW. Doktor, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Zatrudniony w Studium Europy Wschodniej na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Seminarium Kaukaskiego Studium Europy Wschodniej UW. Ponadto kierownik Stacji Kaukaskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Tbilisi.
Specjalizuje się w historii Kaukazu, wokół problematyki Kościoła Wschodniego i późnoantycznego chrześcijaństwa. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

Michał Bogucki - autor wielu artykułów na temat ikony, tekstów do Albumu „Obraz nie ręką ludzką malowany” Ikony Jerzego Nowosielskiego i Archetypy” oraz artykułu „ O sztuce sakralnej w powojennej Polsce” w encyklopedii „ Polskaja kultura w zierkale wiekow” Moskwa 2007

fot. Vakhtang Beridze
Gruzja
fot. Pawel Krysa
gruzja
fot. Vakhtang Beridze
Serbia
fot. Aleksander Wasyluk

Organizatorzy i partnerzy:
- Kaplica św. męcz. archim. Grzegorza - www.liturgia.cerkiew.pl
- Stowarzyszenie OrthNet
- Serwis OrthPhoto - www.orthphoto.net